มอบสินไหมมรณกรรม

คุณธนินธร สุวรรณฉวี ผู้บริหารงานขาย บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แก่ทายาทผู้รับผลประโยชน์ คุณอาภรณ์ ใจเย็น ภรรยาของคุณศุภร หิรัญกุล เสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุView details »


“ฟิลลิปไลฟ์ดันเบี้ยฯ 1,100 ล้านบาท ... สู่ยุคดิจิตอล 4.0”

นายชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2560 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพ” ซึ่งจากผลการดำเนินงานตลอด 6 เดือนแรกของปี 2560 นี้ บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ

View details »พิธีมอบรางวัลประจำไตรมาส 1-2/2560

คุณปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติแสดงความยินดีแก่ตัวแทนและผู้บริหารงานขายที่ผลิตผลงานได้รับรางวัล “คุณวุฒิประจำไตรมาส 1-2/2560”
View details »ตัวแทนฟิลลิปประกันชีวิต

image
คุณสมบัติผู้ค้ำประกันตัวแทน และผู้บริหารงานขาย
 • รายละเอียด
 • PhillipLife Agent News

  PhillipLife Agent News

  View details »

  PhillipLife Agent News

  วัสดุสนับสนุนงานขาย

  View details »

  PhillipLife Agent News

  OF THE MONTH 2017

      View details »

  PhillipLife Agent News

  วารสารฟิลลิปประกันชีวิต

  View details »

  PhillipLife Agent News

  วิดีโอส่งเสริมการขาย