MDRT DAY 2018

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด โดยคุณณฐกันต์ เมฆฉาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมการขาย นำตัวแทนและผู้บริหารงานขาย เข้าร่วมงาน MDRT DAY 2018 ซึ่งจัดโดยสมาคม MDRT ประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

View details »ทริปพิเศษ สำหรับพี่น้องมุสลิมฟิลลิปไลฟ์ ช้อป ชม ชิว @ ฮ่องกง

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดทริปพิเศษสำหรับตัวแทนและผู้บริหารงานขายมุสลิม ที่พิชิตคุณวุฒิ Mini convention 2018 เดินทางทัศนศึกษา ณ ฮ่องกง ในแบบฉบับที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน เมื่อวันที่ 16-17-18 สิงหาคม 2561


View details »ฟิลลิปไลฟ์ ร่วมสองร้อยชีวิต ช้อป ชม ชิว @ ฮ่องกง

คุณปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายขาย / CAO บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำคณะตัวแทนและผู้บริหารงานขาย ร่วมสองร้อยกว่าคน ที่พิชิตคุณวุฒิ Mini convention 2018 เดินทางทัศนศึกษา ณ ฮ่องกง

View details »ตัวแทนฟิลลิปประกันชีวิต

image
คุณสมบัติผู้ค้ำประกันตัวแทน และผู้บริหารงานขาย
 • รายละเอียด
 • PhillipLife Agent News

  PhillipLife Agent News

  View details »

  PhillipLife Agent News

  วัสดุสนับสนุนงานขาย

  View details »

  PhillipLife Agent News

  OF THE MONTH 2017

      View details »

  PhillipLife Agent News

  วารสารฟิลลิปประกันชีวิต

  View details »

  PhillipLife Agent News

  วิดีโอส่งเสริมการขาย