ขั้นตอนการ Login เข้าใช้งานอีเมล

ไปที่ https://mail.philliplife.com

1. กรอกข้อมูลในการ Loing เข้าใช้งานอีเมล


User name : รหัสตัวแทน

Password : ใช้ Password เดิม


จากนั้นกดปุ่ม


2. เลือกภาษา


Language เลือกเป็น English (United States)


3. เลือกโซนเวลา


Time zone เลือกเป็น (UTC+07:00) Bangkok


4. แล้วคลิกปุ่ม save