ข่าวประชาสัมพันธ์

MDRT DAY 2018


PhillipLife Agent News
PhillipLife Agent News

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด โดยคุณณฐกันต์ เมฆฉาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมการขาย นำตัวแทนและผู้บริหารงานขาย เข้าร่วมงาน MDRT DAY 2018 ซึ่งจัดโดยสมาคม MDRT ประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี